Gedragsregels

Gedragsregels Flax Field Fighters

Alle leden van basketbalvereniging Flax Field Fighters dienen met respect om te gaan met tegenstanders, scheidsrechters, ouders en vrijwilligers. Dit geldt bij zowel thuis- als uitwedstrijden.

De gedragsregels gelden voor alle leden, vrijwilligers, ouders en bezoekers van basketbalvereniging Flax Field Fighters.

Houding en gedrag

 • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
 • Ieder verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.
 • Onbehoorlijk taalgebruik omvat o.a.: overmatig vloeken, verbaal smijten met lichaamsdelen en gebruik van ziekteverwensingen. Dreigende taal en/of een dreigende houding zijn eveneens ongewenst.
 • Sportiviteit is het uitgangspunt. Opzettelijke grove overtredingen kunnen door de vereniging extra worden bestraft.
 • Scheidsrechters, tegenstanders en medespelers worden correct behandeld en niet uitgescholden.
 • Houd er rekening mee dat er kinderen rond lopen die ook slecht gedrag overnemen.
 • Vanuit sportief oogpunt dienen spelers voorafgaand aan en na de wedstrijd handen te schudden met de tegenstanders en scheidsrechters.
 • Bij ernstig wangedrag kan het bestuur overgaan tot het opleggen van straffen.

 

Accommodatie en materiaalgebruik

 • Alle verenigingsleden dragen zorg voor het in goede en nette staat houden van de sporthal en materialen.
 • Afval wordt in de prullenbak gegooid. Alle verenigingsleden laten na gebruik van een veld dit netjes achter, al het afval wordt weggegooid.
 • Na de laatste wedstrijd wordt het veld opgeruimd door het team wat daar als laatste heeft gespeeld.
 • Materialen worden voor de training/wedstrijd opgehaald bij de zaalwacht. Dit wordt niet zelf gepakt. De trainer/coach is verantwoordelijk voor de door het team gebruikte materialen. De kast gaat op slot na het pakken van de benodigde materialen.
 • Na de training/wedstrijd wordt materiaal weer compleet terug gebracht in de kast.
 • Ballen dienen in de daarvoor bestemde rekken terug gelegd te worden.
 • Bij schade of vermissing van materialen dient dit te worden gemeld bij het bestuur en kunnen de kosten verhaald worden op het team wanneer er niet juist met de materialen omgegaan wordt.

 

Trainingen en wedstrijden

 • Wanneer tegenstanders niet op komen dagen bij een wedstrijd, dient er zo snel mogelijk contact opgenomen te worden met de wedstrijdsecretaris.
 • Wanneer een team van FFF de wedstrijd afzegt en deze kan niet meer gespeeld worden, krijgt de vereniging een boete. Deze boete zal verhaald worden op het betreffende team.
 • De trainer/coach corrigeert ‘onjuist gedrag’ van spelers; hij/zij wijst ze erop en zet aan tot verandering.
 • Trainende spelers mogen niet worden gestoord. De trainer/coach mag het besluit nemen om te trainen zonder het bijzijn van ouders/verzorgers.

 

Wedstrijdtaken

 • Taken als fluiten, tafelen en zaalwacht worden binnen de vereniging ingedeeld. Alle verenigingsleden zijn verplicht deze taken uit te voeren.
 • Wanneer het verenigingslid niet in staat is om zelf de taak uit te voeren, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger.
 • Als er geen vervanger is geregeld, krijgt de desbetreffende persoon een boete;
 • Boete niet komen tafelen: €10,-
 • Boete niet komen fluiten: €20,-
 • Boete niet opdagen zaalwacht: €15,-
 • De zaalwacht is verantwoordelijk voor het bijhouden van de taken en geeft bij de penningmeester door wanneer er verenigingsleden niet op zijn komen dagen.

 

Vernieling en diefstal

 • Opzettelijk en niet opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging moet gemeld worden aan het bestuur.
 • Bij minderjarigen zal er altijd contact op worden genomen met de ouders/verzorgers en worden zij ten allen tijde aansprakelijk gesteld.
 • Het bestuur kan aanvullende maatregelen opleggen aan de betreffende dader(s).
 • Bij schade en/of vernieling door gastspelers, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernieling zal via deze vereniging op de betreffende dader(s) worden verhaald.

 

Ouders en toeschouwers

 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon/dochter op een positieve manier.
 • Houd er rekening mee dat uw kind niet de enige speler is in het veld.
 • Laat het coachen over aan de trainer/coach.
 • Blijf positief, juist bij verlies.
 • De scheidsrechter doet zijn/haar best om de wedstrijd in goede banen te leiden. Ook hij/zijn kan een keer een verkeerde beslissing nemen. Bemoei u hier niet mee.
 • Winnen en verliezen hoort bij de sport.
 • Laat het plaatsen van uw kind in een bepaald team over aan de daarvoor bevoegde personen.