Contributie

  Leeftijd  Seizoenshelft  Totaal
Recreant Tot 12 jaar  €70,  €140,-
van 12 tot 18 jaar  €75,-  €150,-
18 jaar en ouder  €80,-  €160,-
Competitie Tot 12 jaar  €85,-  €170,-
van 12 tot 18 jaar  €95,-  €190,-
18 jaar en ouder  €110,-  €220,-

Opzeggen

Vóór 1 Mei moet je schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie. Dit kan je doen door een mail te sturen naar bestuur@flaxfieldfighters.nl of leden@flaxfieldfighters.nl.
Wanneer je midden in het seizoen opzegt, ben je verplicht om de contributie voor het hele seizoen te betalen.

Overige verplichtingen

Als competitie spelend lid ben je verplicht een aantal keer per jaar taken, zoals tafelen en fluiten uit te voeren. Wanneer bent ingedeeld zie je op de website / Facebook en in de Nieuwsbrief.

Kan je een keer niet?
Zorg dan voor een vervanger en laat dit weten aan de zaalwacht van die dag. Indien je niet komt opdagen en
je hebt geen vervanger geregeld, dan ontvang je een boete.

 
Indien dit een tweede keer voorkomt, word je in overleg met je trainer / coach voor één of meerdere

wedstrijden geschorst.

Boete voor het niet komen opdagen als:
Tafelaar €  10,-
Scheidsrechter € 20,-
Zaalwacht € 15,-


Stichting Leergeld

Stichting Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen niet kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Leergeld ondersteuning is er niet voor iedereen. Het is uitsluitend bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar waarvan ouders een laag inkomen hebben. Op de website van Stichting Leergeld kan een inkomenstoets worden gedaan voor alleenstaande en gehuwde/samenwonende ouders. Stichting Leergeld kan ouders verschillende activiteiten helpen bekostiging, zoals contributie van een sportvereniging, kampen en sportbenodigdheden. Voor meer informatie hierover en het aanvragen van Leergeld, kijk op de website www.leergelddrechtsteden.nl, bel 078 – 612 31 19 (ma-vrij 9-12 u) of mail naar info@leergelddrechtsteden.nl .