Algemene Ledenvergadering

Afgelopen maandag waren er slechts een aantal leden op de Algemene Ledenvergadering. En … dat vind ik persoonlijk best jammer, want met elkaar zijn we toch FFF. In de volgende nieuwsbrief zal Eric uiteenzetten wat er tijdens deze vergadering is besproken en besloten.