Contributie

Contributie seizoen 2017 – 2018
De peildatum voor de leeftijd is 1 oktober.

Leeftijd Competitie spelend Recreatief
     t/m 13 jaar  € 159,-  € 127,-
 14 t/m 15 jaar  € 178,-  € 138,-
 16 t/m 17 jaar  € 189,-  € 138,-
 18 jaar en ouder  € 209,-  € 138,-

De bedragen die hier boven gemeld staan, is het bedrag voor een volledig speeljaar.
Dit bedrag wordt verdeeld over 2 seizoenshelften, dit betekent dat het bedrag door de helft wordt gedaan. Tevens wordt per verenigingsjaar voor een competitie spelend lid 15 euro gerekend voor huur van het tenue. Dit bedrag word mee gerekend met de betaling van oktober.

Het eerste seizoenshelft wordt geïnd in oktober en het tweede seizoenshelft in februari.

 

Opzeggen

Vóór 15 Mei moet je schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie. Dit kan je doen door een mail te sturen naar bestuur@flaxfieldfighters.nl of leden@flaxfieldfighters.nl.
Wanneer je midden in het seizoen opzegt, ben je verplicht om de contributie voor het hele seizoen te betalen.

Overige verplichtingen

Als competitie spelend lid ben je verplicht een aantal keer per jaar taken, zoals tafelen en fluiten uit te voeren. Wanneer bent ingedeeld zie je op de website / Facebook en in de Nieuwsbrief.

Kan je een keer niet?
Zorg dan voor een vervanger en laat dit weten aan de zaalwacht van die dag. Indien je niet komt opdagen en
je hebt geen vervanger geregeld, dan ontvang je een boete.

 
Indien dit een tweede keer voorkomt, word je in overleg met je trainer / coach voor één of meerdere

wedstrijden geschorst.

Boete voor het niet komen opdagen als:
Tafelaar €  7,50
Scheidsrechter € 12,00
Zaalwacht € 17,50
Ophalen oud papier € 17,50


Stichting Leergeld

Stichting Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen niet kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Leergeld ondersteuning is er niet voor iedereen. Het is uitsluitend bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar waarvan ouders een laag inkomen hebben. Op de website van Stichting Leergeld kan een inkomenstoets worden gedaan voor alleenstaande en gehuwde/samenwonende ouders. Stichting Leergeld kan ouders verschillende activiteiten helpen bekostiging, zoals contributie van een sportvereniging, kampen en sportbenodigdheden. Voor meer informatie hierover en het aanvragen van Leergeld, kijk op de website www.leergelddrechtsteden.nl, bel 078 – 612 31 19 (ma-vrij 9-12 u) of mail naar info@leergelddrechtsteden.nl .